100 Garīgās zāles

Lao Čjuaņ teica: Kopš seniem laikiem, pat gudrs cilvēks, varēja pilnveidoties šajā virzienā tikai maziem solīšiem. Un neievērojot, šīs 100 zāles cilvēks var mainīties uz slikto pusi tikai ar mazu ātrumu. Tās metodes ar, ko cilvēks varēja rīkoties, lai uzlabotu šo stāvokli var nosaukt par 100 zālēm. Mēs piedāvājam šīs 100 zāles.

Ievērot kustības un miera stāvokļa mijiedarbības rituālu – tās ir zāles.

Ķermeņa elastība un rakstura maigums – tās ir zāles.

Harmonija sirdī un labdarība darbībā – tās ir zāles.

Ievērot kustību un pauzes ritmu – tās ir zāles.

Virzība uz morālo spēka pilnveidošanu un atvirzīt no sevis miesas iegribas ( kārdinājumus)- tās ir zāles.

Atbrīvoties no vēlēšanām sirdī-tās ir zāles.

Samierināties ar savu likteni un uztvert visu par pašsaprotamu – tās ir zāles.

Neņemt to kas tiek virs vajadzīgā – tās ir zāles.

Pārvarēt dusmas, saglabāt mīlestību – tās ir zāles.

Censties uz brīvu un nepiespiestu saskarsmi – tās ir zāles.

Vēlēt cilvēkiem laimi – tās ir zāles.

Palīdzēt ciešanas un grūtības – tās ir zāles.

Pāraudzināt stulbus un naivus – tās ir zāles.

Saukt pie kārtības tos kas veicina nemierus – tās ir zāles.

Brīdināt un pārliecināt jaunus un nepieredzējušus – tās ir zāles.

Palīdzēt un apgaismot tos kas kļūdās un ir apmaldījušies – tās ir zāles.

Palīdzēt veciem un vājiem – tās ir zāles.

Izmantot spēku, lai palīdzētu cilvēkiem – tas ir zāles.

Līdzi just apdalītiem un žēlot vientuļus – tās ir zāles.

Būt žēlīgs pret nabadzīgajiem un palīdzēt tiem, kas lūdz žēlastības dāvanas – tās ir zāles.

Ieņemot augstu posteni draudzēties ar vienkāršiem cilvēkiem – tās ir zāles.

Būt pazemīgam un piekāpīgam sarunās – tās ir zāles.

Ar godbijību un cieņu attiekties pret zemāka ranga cilvēkiem ar – tās ir zāles.

Neprasīt atdot vecos parādus – tās ir zāles.

Patiesi just līdzi un mierināt – tās ir zāles.

Runāt konkrēti, tieši un godīgi – tās ir zāles.

Priecāties par godīgumu un tā izmantošanu bez sagrozīšanas – tās ir zāles.

Nestrīdieties par patieso un viltu – tās ir zāles.

Saskaroties ar agresiju, neatbildēt rupji – tās ir zāles.

Ja kāds ir apkaunojis nesaglabāt aizvainojumu – tās ir zāles.

Attīstīt vēlmi darīt labu un atteikties no ļauna – tās ir zāles.

Atteikties no skaista ņem neglītu (pieticība) – tās ir zāles.

Atsakoties no daudzkā un ņemt nedaudz – tās ir zāles.

Ar apbrīnu attiekties pret gudriem tikumiem – tās ir zāles.

Tiekoties ar gudrāku kritiski paskatīties uz sevi – tas ir zāles. Lieloties neizcelt sevi – tās ir zāles.

Noraidīt nopelnus un parādīt sevi darbā – tās ir zāles.

Nelielīties par saviem labiem darbiem – tās ir zāles.

Neslēpt citu cilvēku nopelnus – tās ir zāles.

Neizteikt neapmierinātību par smagu darbu – tās ir zāles.

Uztvert realitāti saglabāt ticības spēku – tās ir zāles.

Slēpt slepenu tieksmi uz ļaunu – tās ir zāles.

Būt bagātam un izlikties par nabagu – tās ir zāles.

Citu cilvēku panākumu atzīšana, uzvarēt sevi – tās ir zāles.

Neattiekties pret sevi pārāk lielu cieņu – tās ir zāles.

Priecājieties par citu cienīgiem darbiem – tās ir zāles.

Netiekties pēc seksuālās izvirtības – tas ir zāles.

Guvumu un zaudējumu procesā mācēt paskatīties uz sevi no malas – tās ir zāles.

Slēpjot iekšējo spēku darīt labus darbus – tās ir zāles.

Nelamāt neko dzīvu – tās ir zāles.

Mīlēt runāt ar labiem vārdiem – tās ir zāles.

Nepatikšanas un slimībās vainot tikai sevi – tās ir zāles.

Saskaroties ar grūtībām, neizvairīties un nepadoties – tās ir zāles.

Darot labi citiem negaidīt atalgojumu – tās ir zāles.

Vēlēt cilvēkiem viņu vēlēšanos izpildīšanos – tās ir zāles.

Sirdī būt mierīgam un domas būt kā templī – tās ir zāles.

Sirds miers un noturīgas domas – tās ir zāles.

Neatcerēties vecās ļaundarības – tās ir zāles.

Labojot maldus atbrīvoties no ļaunuma – tās ir zāles.

Dzirdot kritiku pieņemt to kā stimulu mainīties – tās ir zāles.

Nejaukties citu cilvēku situācijās – tās ir zāles.

Dusmas un uztraukumā kontrolēt sevi – tās ir zāles.

Atrisināt domās intelektuālās problēmas – tās ir zāles.

Attiekties ar cieņu pret vecākiem cilvēki – tās ir zāles.

Arī aiz slēgtām durvīm, vientulībā stingri sevi ievērot – tās ir zāles.

Audzināt cieņu pret vecākiem un mīlestību pret jaunākiem – tās ir zāles.

Izskaust ļauno un veicināt labo – tas ir zāles.

Šķīstībā un godīgumā būt apmierinātam ar savu likteni – tās ir zāles.

Palīdzot cilvēkiem saglabāt uzticību – tās ir zāles.

Palīdzēt saules un mēness aptumsumu laikā – tās ir zāles.

Cīnīties ar greizsirdību un uzvarēt šaubas – tās ir zāles.

Būt mierīgam, nepiespiestam un labestīgam – tās ir zāles.

Domāt par garīgumu un atcerēties ceļu un mērķi – tās ir zāles.

Godāt un cildināt gudro tekstus – tās ir zāles.

Veicināt gudrības sasniegšanu – tās ir zāles.

Veicot sarežģītu uzdevumu nevilkt to garumā – tās ir zāles.

Godāt Debesis un cienīt Zemi – tās ir zāles.

Cienīt un godāt trīs spīdekļus – tās ir zāles.

Saglabāt līdzsvaru mierā ja nav virzība – tās ir zāles.

Esiet elastīgs, pieticīgs, komunikabls un pielāgojoties spējīgs – tās ir zāles.

Mīlēt dzīvi un neieredzēt slepkavību – nāvi – tās ir zāles.

Necenties uzkrāt lielu bagātību – tās ir zāles.

Nepārkāpj baušļus un aizliegumus – tās ir zāles.

Godīgums, nesavtība, lojalitāte un ticība – tās ir zāles.

Neiekārot bagātības – tās ir zāles.

Nededzināt kalnā kokus – tās ir zāles.

Ja ir tukši rati palīdzēt pavest cita kravu – tās ir zāles.

Tieši kritizējot saglabāt uzticību un ticību – tās ir zāles.

Priecājieties par to ka cilvēkam ir morāls spēks – tās ir zāles.

Censties palīdzēt apdalītiem – tās ir zāles.

Panest smagumu vecāku cilvēku vietā – tās ir zāles.

Izskaust emocijas, atbrīvoties no mīlestības – tās ir zāles.

Būt laipnam sirdī un līdzcietīgam domas – tās ir zāles.

Atrast prieku mudināt cilvēkus darīt labu – tas ir zāles.

Izmantojot bagātību nodarboties ar labdarību – tās ir zāles.

Izmantojot augstu stāvokli darīt labus darbus – tas ir zāles.

 

Tās ir 100 zāles. Slimība rodas cilvēkiem sakarā ar kļūdām un grēkiem, ko viņš izdara, neapzinoties to būtību un neredzot to patiesos iemeslus. Kā sekas tam ir slimības. Tiešie cēloņi ir nepareiza ēšana, dzeršana, vējš, aukstums, karstums, či – elpa, kas izraisa slimības. Ja cilvēks pārkāpj likumus un ir pretrunā ar patiesību, viņa gars – Šeņ atrodas tādā stāvoklī, kad dvēsele – huņ ir izsmelta un dvēsele mirst. Un ja viņa nav fiziskā formā, tad materiālā čaula kļūst tukša, jo tajā nesaglabājās sēkla – Šiņ un Či – elpošanu. Un tāpēc ārējā vēja un aukstuma ietekme var sasniegt organismā iekšieni. Tāpēc gudrs cilvēks pat, uzturoties nezinošā vientulībā, neuzdrošinās izdarīt nepareizas darbības. Pat ieņemot lielus amatus, viņš neuzdrošinās no tā iegūt papildus labumus. Viņš savu ķermenisko formu samēro ar apģērbu ko nēsā. Ēd tikai proporcionāli ķermeņa vajadzībām. Būdams bagāts un izcils neizdabā savām iegribām. Pat ja viņš ir nabags un viņa stāvoklis neapskaužams viņš neuzdrošinās pārkāpt baušļus. Tāpēc no ārpuses nekas nevar viņam kaitēt un viņa iekšpusi slimības neskar. Vai tad pret to var attiekties nenopietni?